Vannbesparende

Vannforbruket er noe du bør ha i tankene når du overveier om du skal investere i en kokende vannkran. Med en Quooker unngår du å sløse med vannet, siden du kun tapper den mengden vann du trenger. Bruker du en vannkoker krever det at du koker opp minst en halv liter vann, selv om du bare skal ha en kopp te.

I mange tilfelle ender du også med å helle ut det vannet du ikke bruker, for å unngå å koke opp vann som har stått i vannkokeren på nytt. Med en Quooker får du derfor et lavere vannforbruk, og det samme blir strømregningen, fordi du bruker mindre energi på å koke vann. Det påvirker ikke bare økonomien din, men også miljøet.

Venter du lenge på det varme vannet er det mer å spare

For mange er dette helt sikkert et kjent scenario: du står ved kjøkkenvasken og åpner krana for å få varmt vann, men det tar lang tid før det varme vannet faktisk kommer, noe som resulterer i et stort vanntap. En viktig faktor i forhold til hvor lenge du må vente på at vannet skal bli varmt, er hvor varmtvannsberederen din er plassert. Dvs. hvor lang reisevei vannet har fra berederen til kjøkkenkranen.

Hvis avstanden mellom kran og varmtvannsbereder er for stor, og du har et stort vanntap, vil det være en fordel å ha en kokende vannkran på kjøkkenet. Quooker tilbyr en COMBI+ beholder som blander kokende vann med det varme vannet. Det betyr at vannet er varmt så snart du åpner kranen. Etterhvert som det varme vannet fra varmtvannsberederen når frem til blandeventilen, blandes det mindre og mindre kokende vann i det kalde.