En Quooker er sikker

Sikkerhet er viktig i alt vi foretar oss. Siden Quooker-kranen ble oppfunnet for 50 år siden, har sikkerhet vært vår høyeste prioritet. Du kan derfor føle deg helt trygg når du har en Quooker installert på kjøkkenet. 

Man skal alltid være forsiktig med varme og kokende vann, og man skal være ekstra forsiktig hvis det er små barn i nærheten. 

Med en Quooker øker du sikkerheten på kjøkkenet. En Quooker-kran ligner et vanlig blandebatteri, men er sikret og utstyrt med en funksjon hvor du må trykke to ganger ned og dreie på et separat grep for å tappe kokende vann. Dette hindrer at små barnefingre eller voksne ved et uhell åpner for det kokende vannet.

I tillegg er kranen isolert slik at du ikke brenner deg på den, og konstuert slik at vannstrålen ikke er massiv. Det kokende vannet kommer ut som dråper blandet med luft, så hvis man kommer i kontakt med det kokende vannet, har man lang nok reaksjonstid til å fjerne hånden og dermed unngå å bli brent.  

Det finnes et sikkerhetsaspekt ved å ikke ha en vannkoker stående på kjøkkenbenken. En vannkoker står løst, og skulle et barn komme borti den eller dra i ledningen kan stygge skåldingsulykker være et faktum. Denne typen ulykker kan unngås, hvis man erstatter vannkokeren med en Quooker-kran som er montert i kjøkkenbenken.

Man skal ikke bruke varmt vann fra springen til matlaging, tenker du nok. Det varme vannet kan inneholde skadelige metaller fra vannrør og bakterier fra varmtvannsberederen. Dette trenger du ikke bekymre deg for med en Quooker. Quooker-beholderen, som er plassert under vasken og forsyner kranen med kokende vann er koblet til kaldtvannsrøret. Kaldt vann føres inn i beholderen hvor det varmes opp til 110 grader, og vannet har derfor verken vært i kontakt med varme rør eller varmtvannsberederen. Du trenger heller ikke være redd for bakterier, for vannet i beholderen holder konstant en temperatur på 110 grader, slik at ingen bakterier kan overleve.

Mange tror at vannet i Quooker-beholderen blir gammelt, men det er ikke tilfellet. Vannet oppbevares under trykk, og holder på den måten på luftinnholdet. Når du åpner for det kokende vannet i kranen presses vannet gjennom et tynt filter som renser vannet. Det kokende vannet er derfor friskt og klart hver gang du tapper det, og er helt trygt å drikke eller bruke i matlaging.

SINTEF-godkjenning

Produktet er SINTEF-godkjent og inneholder ingen prioriterte miljøgifter eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige.

Produktet er bedømt å ikke avgi forbindelser til drikkevann i en mengde som vurderes å forårsake smak, lukt eller helsefare.

Det er solgt mer enn 100 000 Quooker-kraner i Skandinavia siden 2005.

Sikrere enn vannkokeren

Man skal alltid være forsiktig i nærheten av kokende vann. Med en Quooker på kjøkkenet får du en av de sikreste måter å håndtere kokende vann på.

Vannstrålen er ikke massiv

Man må trykke to ganger ned og dreie på et separat grep for å tappe kokende vann fra Quooker-kranen. Dette hindrer at små barnefingre eller voksne ved et uhell åpner for det kokende vannet. LED-lysringen på kranen lyser rødt når du åpner for det kokende vannet.

I tillegg er kranen konstuert slik at vannstrålen ikke er massiv. Det kokende vannet kommer ut som dråper blandet med luft. Hvis man kommer i kontakt med det kokende vannet har man lang nok reaksjonstid til å fjerne hånden, og dermed unngå å bli brent. 

Barnesikret grep

Quooker-kranen gir kun kokende vann ved at man trykker to ganger ned og dreier det barnesikrede betjeningsgrep i en hurtig og koordinert bevegelse. Dette gjør sannsynligheten for uhell minimal, da små barn ikke er i stand til å utføre dette.

Det kokende vannet kommer fra et separat grep, og kan derfor ikke forveksles med grepet som styrer det varme og kalde vannet, og som man kjenner fra vanlige blandebatterier. I tillegg lyser kranen rødt når man åpner for det kokende vann, noe som er med til å gjøre brukeren oppmerksom på at det tappes kokende vann.

Kranen blir ikke varm

Selv om det kommer kokende vann ut av en Quooker, blir ikke selve kranen varm. Krantuten er isolert, og hvis du eller ditt barn kommer borti kranen mens den er i bruk, er det ikke fare for å brenne seg.  

Montert i kjøkkenbenken

Dessverre er det ofte små barn som er utsatt for skåldingsulykker. Et kjent eksempel er at barnet drar i ledningen til vannkokeren eller får en gryte med kokende vann over seg. Denne typen ulykker kan unngås, hvis man erstatter vannkokeren og gryter med kokende vann med en Quooker-kran som er montert i kjøkkenbenken.