Løs problemer med CUBE

Det kommer ikke vann fra CUBE

 • Kontroller vanntilførselen til CUBE. Undersøk at den røde stoppekranen står i helt åpen posisjon.
 • Kontroller at alle vannfunksjoner på armaturen fungerer.
 • Kontroller at jack-kabelen er riktig montert.

Det avkjølte vannet er ikke avkjølt

 • Kontroller at CUBE er slått på.
 • Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til at kompressoren blir for varm og ikke fungerer som den skal. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i skapet. Evt. slå av CUBE og la den kjøle seg ned i 30 minutter.
 • Etter installasjon tar det ca. 2 timer før CUBE er klar til bruk.

Det er for lite kullsyre i vannet

 • Kontroller i menyen at CO2-nivået er satt til 100 %, og ikke 50 %.
 • Dårligere flyt av kullsyrevann kan skyldes at CO2-flasken er tom eller i ferd med å gå tom.
 • Lavt CO2-nivå kan også skyldes at vannet ikke er tilstrekkelig nedkjølt. Etter installasjon tar det ca. 2 timer før CUBE er klar til bruk. Hvis man har tømt CUBE ved å tappe 2 liter kullsyrevann, kan det gå opptil 40 minutter.

CUBE lager støy

 • CUBE har en ventilator som går konstant. Hvis det er her støyen kommer fra, kan det hjelpe å rense ventilatoren ved å slå av CUBE og støvsuge baksiden av CUBE.
 • Når kompressoren går, betyr det at vannet kjøles ned. Dette skjer etter at du har tappet avkjølt vann. Lydnivået tilsvarer et kjøleskap. Hvis CUBE står i et lukket skap, vil lydnivået være lavere.
 • Støy ved tapping av vann kan skyldes feil på pumpen. Ta kontakt med kundestøtten vår via kontaktskjemaet. Legg gjerne inn en video med lyd i skjemaet.

Skjermen viser «E9»

 • Kontroller vanntilførselen til CUBE.
 • Kontroller at trykkreduksjonsventilen er åpen. Undersøk at den røde stoppekranen står i helt åpen posisjon.

Skjermen viser feilkoder

 «E» + et nummer er en feilkode. Ta kontakt med kundestøtten vår via kontaktskjemaet.

Andre problemer

Ta kontakt med kundestøtten vår via kontaktskjemaet.