Feil på din Quooker

Er det oppstått en feil på din Quooker, vil den ofte signalere dette med blinkende lys.
Nedenfor finder du en liste over vanlige feilmeldinger.

Pulserende blink - "Heartbeats"

Når du har installert din nye Quooker, vil den blinke i en jevn og pulserende rytme. Dette er helt normalt og ikke en feil. Når den blinker betyr det at Quooker-kranen er på standby.

2 blink

Din Quooker kan gå i en feiltilstand hvor kranen og/eller beholderen blinker. Hvis den blinker 2 ganger i intervaller, er det fordi elektronikken registrereren feil på kranen. Feilen kan skyldes forskjellige ting, men du kan ofte fjerne feilen ved å nullstille din Quooker jfr. vår veiledning til gjenstart.

Hvis det ikke fjerner feilen, sitter vi klar til å hjelpe deg. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema.

4 blink

Din Quooker kan gå i en feiltilstand hvor kranen og/eller beholderen blinker. Hvis den blinker 4 ganger i intervaller, er det fordi elektronikken registrerer en feil i vanntemperaturen i beholderen. En gjenstart av beholderen kan som oftest fjerne feilen.

Hvis det ikke fjerner feilen, sitter vi klar til at hjelpe deg. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema.

3+1 blink

Din Quooker kan gå i en feiltilstand hvor kranen og/eller beholderen blinker. Hvis den gir 3+1 blink i intervaller, er det pga. en feil i vakuumisolasjonen. Denne feilen kan ikke nullstilles og krever at du får en ny beholder.

Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema så hjelper vi deg med å få byttet beholder.

Lyser konstant med korte avbrytelser

Hvis beholderen eller kranen lyser konstant med korte avbrytelser, er det ikke en feil. Dette er en indikasjon på at beholderen er gjenstartet, og har begynt sin oppstart og oppvarming av vannet. Etter 2-3 minutter vil den skifte til konstant lys. Quooker-kranen lyser konstant når den varmer vannet i beholderen. Hvis beholderen har vært helt tømt, tar det ca. 10 minutter for en PRO3 beholder og ca. 20 minutter for en COMBI(+ )beholder før den er klar til bruk.

Hvis lysmønsteret ikke endrer seg etter 5 minutter, kan det skyldes en feil i elektronikken eller software. Prøv å gjenstarte beholderen. Hvis det fortsatt ikke endrer seg, vennligst fyll ut vårt kontaktskjema så hjelper vi deg videre.

Uregelmessig blink

Hvis Quooker-kranen blinker uregelmessig, og det ikke er mulig å telle hvor mange ganger den blinker og blinkene varierer i styrke, kan det skyldes en feil på elektronikken. Prøv å gjenstarte beholderen. Det kan du lese mer om her. Hvis det ikke hjelper og den fortsetter å blinke, må det røde lokket på beholderen skiftes. Feilen er kun kosmetisk og har ingen betydning for virkningen av din Quooker. Du kan rolig bruke den som du pleier.

Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for å bestille et nytt lokk.

Drypper fra/rundt kranen eller under bordet

Hvis Quooker-kranen drypper, er det  viktig å finne ut hva som drypper og hvor det kommer fra.

  1. Det drypper fra kranen og ned i vasken
  2. Det drypper nede under bordet
  3. Vann på bordet og rundt armaturen

1. Hvis det drypper fra kranen

Hvis det drypper fra en Fusion- eller en Flex-kran, må du finne ut om det er det kokende vannet eller bruksvannet (varmt/kaldt vann) det drypper fra. Hvis du har en separat kokende kran, se mer i avsnittet "Fremmedlegeme i magnetventilen" lengere nede.

Start med å stenge av det kokende vannet ved å lukke for vanntilførselen til Quooker-beholderen. Hvis du har en installasjon med en åpen sikkerhetsventil kan du benytte håndtaket på sikkerhetsventilen for å stenge vannet. Det er viktig å få den helt lukket (skrues helt i bunn).

Når du har stengt vannet, skal du ta trykket fra systemet ved å åpne det kokende vannet på kranen. Hvis det stopper å dryppe, er det magnetventilen på beholderen som ikke lukker korrekt.


Fremmedlegeme i magnetventilen (åpne/lukke funksjon)

Et fremmedlegeme i magnetventilen kan resultere i at den kokende vannkranen drypper. Det kan i mange tilfeller hjelpe å ”mosjonere” ventilen. Åpne og lukke for det kokende vannet raskt og gjerne mer enn 20 ganger. Ved å "mosjonere" ventilen på denne måten, kan man være heldig å skylle et evt. fremmedlegeme ut av ventilen. Hvis det ikke hjelper, og Quooker-kranen fortsatt drypper, vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for å få ytterligere hjelp.


Defekt kartouche

Har du en Fusion- eller en Flex-kran hvor du har tatt trykket av beholderen som anvist ovenfor, og den fortsatt drypper, kan det være en defekt kartouche. Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for å få ytterligere hjelp

2. Hvis det drypper under bordet

Hvis det drypper under bordet, rett under kranen, kan det skyldes en defekt kartouche eller en utetthet der hvor kaldt - og varmtvannsslangene er skrudd på armaturen. Er kranen nettopp installert kan det være en manglende o-ring på kaldt/varmtvannsslangene eller at slangene ikke er strammet til.

Hvis det er en eldre installasjon kan det være en defekt/tæret slange. Kontakt oss via vårt kontaktskjema og få tilsendt et sett nye pakninger.

3. Hvis det ligger vann rundt armaturen eller på bordet

Det kan det skyldes en utett kartouche eller kranventil. Det er helt normalt at vann på bordet/vaskekanten samler seg rundt armaturen, så det er viktig å være helt sikker på om vannet kommer fra utsiden eller innsiden. Prøv å tørke opp vannet og deretter binde et stykke tørkerull rundt om armaturen. Hvis tørkerullen blir våt på innsiden skyldes utettheten en defekt kartouche.

Vennligst fyll ut vårt kontaktskjema for hjelp til dette.