En Quooker er trygg

Du kan føle deg helt trygg med en Quooker installert på kjøkkenet ditt. Quooker-kraner er resultatet av 50 års utvikling, der sikkerheten alltid har vært det viktigste. Quooker er produktsertifisert av SINTEF Byggforsk, og over en million Quooker-kraner har blitt solgt. En Quooker er trygg – bare spør en Quooker-eier.

Dette forteller filmen

En Quooker er trygg! Mye tryggere enn vannkokere og gryter med kokende vann. Det er det mange gode grunner til.

  • Du trenger ikke å ha en vannkoker med ledning stående som lett kan velte.
  • Kranen er barnesikret. Kokende vann kan bare aktiveres ved å trykke to ganger og dreie.
  • Kranen er isolert slik at det er umulig å brenne seg på den.
  • Vannstrålen fylles med luft, så hvis du kommer borti strålen, rekker du å trekke hånden til deg før du brenner deg på det kokende vannet.

Se mer informasjon om sikkerhetsfunksjonene nedenfor

Betjeningsgrepet er barnesikret
Det kokende vannet i Quooker-kranen kan bare aktiveres med det barnesikre betjeningsgrepet. Det krever en koordinert trykk-trykk-drei-bevegelse, slik at verken liten eller stor kan slå på kokende vann ved et uhell.

Vannstrålen er ikke massiv
Det kokende vannet kommer ikke ut i en massiv stråle, men blandes med luft. Det reduserer faren for at man brenner seg fordi dråper av kokende vann ikke forårsaker forbrenning på samme måte som en massiv stråle. Det betyr at du har tid til å reagere før du blir brent.

Kranen er ikke brennende varm
En Quooker-kran er isolert slik at du ikke kan brenne deg på den slik man kan på gryter og vannkokere. Selv om det kommer kokende vann ut av kranen, er det ikke noe problem å ta tak i kranrøret for å vri kranen for eksempel.

Kranen er montert i kjøkkenbenken
I motsetning til en vannkoker eller gryte, er en Quooker festet i benkeplaten eller kjøkkenvasken slik at den ikke kan velte. Dette beskytter deg mot skåldingsulykker som kan oppstå hvis et barn trekker i ledningen til en vannkoker.