Personvernerklæring

INTRODUKSJON

Vi tar ditt personvern alvorlig, og ønsker at du forstår vår praksis når det gjelder håndtering av dine persondata når du interagerer med Quooker Skandinavien A/S og dets selskaper via denne nettsiden. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi gjør dette.

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen, og vi anbefaler at du går gjennom denne personvernerklæringen regelmessig for å se den nyeste versjonen.

HVILKE PERSONDATA SAMLER VI INN?

Vi samler inn persondata som du frivillig oppgir til oss når du uttrykker interesse for å få opplysninger om oss eller vår virksomhet, eller du deltar i aktiviteter på denne nettsiden eller kontakter oss på annen måte.

De personopplysningene som vi samler inn avhenger av sammenhengen med din interagering med oss og denne nettsiden, de valg du foretar samt de funksjoner du bruker.

De personopplysningene vi samler inn kan omfatte følgende:

 • Navn og kontaktinformasjon. Vi kan samle inn ditt for- og etternavn, adresse, e-post, telefonnummer, produkt- og kjøpsinformasjon og andre lignende opplysninger når du bruker vårt nettbaserte kontaktskjema, registrerer et produkt eller bruker vår service-webshop.

Vi samler ikke inn eller oppbevarer sensitive personopplysninger som gjelder din helse, etniske opprinnelse, religiøse overbevisning eller politiske overbevisning eller lignende på denne nettsiden, med mindre du selv sender slike opplysninger til oss.

HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi kan bruke dine personopplysninger til å:

 • Forbedre din opplevelse når du bruker vår hjemmeside.
 • Kommunisere med deg, for eksempel for å svare på din forespørsel og behandle den.
 • Gi deg informasjon om våre produkter.
 • Overholde våre virksomhets-, lovgivningsmessige og juridiske forpliktelser.

PÅ HVILKE GRUNNLAG BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi bruker personopplysninger til:

Lovlige forretningsformål: Vi bruker dine personopplysninger til å gjøre vår kommunikasjon med deg mer relevant og personlig for deg. Det hjelper oss også med å drive og forbedre vår virksomhet og minimere enhver forstyrrelse av de tjenester vi måtte tilby deg. Vi bruker personopplysningene som vi samler inn automatisk når du besøker denne nettsiden til formål som: Å telle og gjenkjenne besøkende på denne nettsiden, analysere hvordan besøkende bruker denne nettsiden og forskjellige nettstedsfunksjoner, forbedring av denne nettsiden og forbedring av brukernes opplevelser av denne nettsiden. Quooker Skandinavien A/S kan koble ikke-personlige opplysninger som er samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og ev. nettsignaler med personopplysninger. Men i så fall behandler vi de kombinerte opplysninger som personopplysninger.

For å overholde våre juridiske forpliktelser og andre krav til informasjon: Det er viktig for oss at vi er i stand til å overholde lover, forskrifter og veiledninger samt de krav til data som beskrevet her. Det påvirker den måten vi driver vår virksomhet på og hjelper oss med å gjøre våre produkter og tjenester så sikre vi kan.

Du kan ha gitt ditt samtykke: Innimellom kan vi få ditt samtykke til å tillate oss å bruke dine personopplysninger til et eller flere av de formål som er beskrevet ovenfor.

DELING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER.

Vi kan dele dine personopplysninger med:

 • Medlemmer av Quooker Skandinavien A/S-konsernet, og
 • visse pålitelige tredjeparter, herunder våre agenter og leverandører, herunder de som leverer teknologitjenester til oss, som dataanalyse, hosting og teknisk support, våre profesjonelle rådgivere, revisorer og forretningspartnere, tilsynsmyndigheter og andre tredjeparter i forbindelse med IT-drift.
 • Vi selger eller leier ikke ut de personopplysningene vi samler inn fra deg.

HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig til det formål som opplysningene ble samlet inn til, og for å styre vårt forhold til deg. Hvor dine personopplysninger oppbevares, bestemmes denne periode på bakgrunn av gjeldende lokal lovgivning.

BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER.

Vi vil treffe egnede juridiske, organisatoriske og tekniske forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende personvern- og datasikkerhetslover. Når Quooker Skandinavien A/S bruker en tredjeparts tjenesteleverandør, skal denne leverandøren bruke egnede foranstaltninger for å beskytte personvernet og sikkerheten til personopplysninger. Vi bruker en rekke sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert adgang, bruk eller videreformidling. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten for de personopplysninger du overfører til oss. Selv om vi ikke kan garantere at tap, misbruk eller endring av data ikke vil forekomme, vil vi når vi har mottatt dine opplysninger, bruke egnede tekniske sikkerhetsforanstaltninger for å hindre slike uheldige hendelser.

De innsamlede personopplysningene kan overføres til, oppbevares og behandles i ditt bostedsland eller ethvert annet land der Quooker Skandinavien A/S (herunder dets tilknyttede selskaper) opprettholder fasiliteter innen det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS). Vi overfører ikke data utenfor EØS.

NETTSIDER VI IKKE EIER ELLER KONTROLLERER.

Vår hjemmeside kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse tredjeparts nettstedene. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringene for andre nettsteder du besøker, da vi ikke kan påta oss ansvaret for personvernpraksisen på disse nettstedene, som kan være annerledes enn vår.

DINE RETTIGHETER VEDRØRENDE DINE PERSONOPPLYSNINGER.

Nedenfor redegjør vi for de rettigheter som vi vil respektere i forbindelse med dine personopplysninger.

Du kan ha rett til å:

 • Be Quooker Skandinavien A/S om adgang til de personopplysninger Quooker Skandinavien A/S har om deg.
 • Anmode om rettelse og/eller sletting av dine personopplysninger.
 • Anmode om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger eller motsette deg behandling.
 • (hvis relevant) Trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger (der Quooker Skandinavien A/S behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke).
 • Anmode om mottak eller overførsel til en annen organisasjon av de personopplysninger som du har gitt til Quooker Skandinavien A/S, og
 • Klage til din lokale databeskyttelsesmyndighet hvis dine personvernrettigheter krenkes, eller hvis du har lidt skade som følge av ulovlig behandling av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, gi oss beskjed ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet "Kontakt oss" nedenfor.

HVA SKJER HVIS DU IKKE VIL GI OSS DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL OSS?

Levering av dine personopplysninger er frivillig for deg og er ikke påkrevd av lov. Når du får mulighet til å dele dine personopplysninger med oss, kan du derfor alltid velge å ikke gjøre det.

Hvis du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen, og du senere velger å trekke det tilbake, respekterer vi dette valget i overensstemmelse med våre juridiske forpliktelser. Dette kan bety at vi muligens ikke er i stand til å utføre de nødvendige handlinger for å nå de formål som opplysningene ble innsamlet for.

DATA CONTROLLER.

Quooker Skandinavien A/S er dataansvarlig for de leverte personopplysninger. Vi er etablert i EU.

SPØRSMÅL / KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kontakt oss på [email protected] eller på:

Quooker Skandinavien A/S
Brandstrupvej 4
2610 Rødovre
Danmark

Telefon: +45 70 25 20 40

E-post: [email protected]

Bruk av informasjonskapsler og personvernerklæring

Oplysningerne på denne side følger retningslinjerne som opstillet af http://minecookies.org

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Quooker Skandinavien a/s
Mesterlodden 42
2820 Gentofte
Telefon: 70 25 20 40
Email: [email protected]


2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

2.5 Gemius (trafikmåling)
Websites anvender cookies fra Gemius, der registrerer internetbrug på markedsniveau og på tværs af forskellige websites. Målingen overholder al lovgivning på området herunder persondataloven, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver ikke oplysninger om de enkelte personers internetadfærd men kun i samlet form. Se f.eks. fdim.dk/statistik

Gemius registrerer ikke personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer. Læs mere om persondata i Gemius Audience.

Du kan fravælge at indgå i Gemius målingen her: http://optout.hit.gemius.pl/removeDK.php

2.6 Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.7 Annoncenetværk

Websitet anvender følgende annoncenetværk:

 • Google

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg

3.Regler for behandling av personopplysninger hos Quooker Skandinavien A/S
Quooker Skandinavien A/S er opptatt av at du som kunde skal være trygg på at vi behandler de opplysningene du gir oss på en sikker måte.

Her kan du lese om hvordan vi innsamler, behandler, oppbevarer og bruker dine personoplysninger og om hvilke rettigheter du har. Vi har interne regler om informasjonssikkerhet som beskytter dine personopplysninger mot å gå tapt, bli endret eller at uvedkommende får adgang eller kjennskap til disse opplysningene. Samtidig sikrer vi at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Behandlingsansvarlig
Quooker Skandinavien A/S, Mesterlodden 42, 2820 Gentofte, Danmark er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Vi innsamler, behandler og oppbevarer dine personopplysninger til bestemte formål
Personopplysningene du gir oss, og som vi behandler, kan f.eks. være ditt navn, adresse, mobil- og telefonnummer samt e-postadresse som benyttes til følgende formål:

 • Oppfylle en avtale
 • Nyhetsbrev
 • Informasjon knyttet til levering, service eller rådgiving
 • Vi benytter også ditt navn og e-post for å kunne komme i kontakt med deg.
 • Vi innsamler dine personopplysninger til bruk for interne markedsundersøkelser, markedsføring og statistikk.

Vi videregir  kun opplysningene dine i disse tilfelle:

Personopplysningene dine kan også behandles av våre samarbeidspartnere, på vegne av Quooker. Disse virksomhetene er databehandlere og vi sikrer at de behandler personopplysningene i henhold til våre instruksjoner og den aktuelle personvernlovgivningen. Databehandlerne må ikke bruke opplysningerne til andre formål enn oppfyllelse av avtalen og er underlagt taushetsplikt. Vi har inngått skriftlige avtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Vi videregir ikke personopplysninger til tredjeland.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til en tredjepart, uten at vi har tillatelse eller er forpliktet til å utlevere slike opplysninger i henhold til gjeldende lov.

Dine personopplysninger lagres og kan overføres til vårt søsterselskap Quooker After Service A/S slik at de kan kontakte deg for å utføre eventuelle garanti- og serviceoppgaver.

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er behov.

Vi vil slette personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige med tanke på formålet som lå til grunn for at vi samlet inn, behandlet og lagret personopplysningene dine.

Personopplysninger som Quooker behandler for regnskapsmessige formål bevares i 5 år i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning

Dine rettigheter
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg:

 • Rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
 • Rett til kreve rettelser av feilaktige opplysninger
 • Rett til å be oss fjerne og begrense de personopplysningene vi har om deg
 • Rett til å gjøre innsigelser mot vår behandlig av personopplysningene dine.
 • Rett til å sende inn klage til Datatilsynet dersom du mener at vi har brutt personvernregelverket.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning som du finner på www.datatilsynet.no.

Har du spørsmål?
Har du spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte:

Quooker Skandinavien A/S
Mesterlodden 42, 2820 Gentofte
Danmark

Org. nr. 892044082
Telefon: 66 89 23 23
E-post: [email protected]
Hjemmeside: quooker.no