Om Quooker

Siden Henri Peteri oppfant Quooker-kranen i 1970, har fokuset vært å produsere og levere innovative produkter i en uovertruffen kvalitet, som samtidig bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere.

Da ingeniør Henri Peteri i 1970 ble involvert i utviklingen av hurtigsuppe for en internasjonal matprodusent, innså han raskt at intensjonen om å ha suppen klar på et minutt ikke var mulig, med mindre man alltid har kokende vann tilgjengelig. Ideen brant seg fast, Henri Peteri sa opp jobben og tilbrakte det meste av tiden i kjelleren, hvor han utviklet en kran med kokende vann.

Mange prototyper, design, tilbakeslag og tekniske forandringer senere, produserer vi nå titusenvis av Quooker-kraner hvert år. Vi har mer enn 1300 forhandlere i Skandinavia, salget fordobles hvert 2. år, og vi er etableret i Nederland, Luxemburg, Tyskland, Storbritannia, Belgia, Danmark, UAE og Norge.

Dykk ned i historien om Quooker

Fra en fantastisk ide til internasjonal suksess. Henri Peteri og sønnene Niels og Walters iverksetterhistorie er både spennende og morsom.

Jobb hos Quooker

Quooker Skandinavien a/s står for salg, distribusjon, markedsføring og service av Quooker i hele Skandinavia, og har et distribusjonsnett på 1300 forhandlere. Vi er en fleksibel organisasjon med 55 ansatte, hvor der er høyt under taket. Men vi er også et firma som stiller store krav til kvalitet og kreativitet i alt hva vi gjør. Det er grunnen til at vi fortsetter å vokse mens det meste av bransjen opplever det motsatte. Vi har en klar ambisjon om å selge det beste produktet, og være den beste samarbeidspartner for våre kunder. Intet mindre.

Bæredyktighet hos Quooker

Med en Quooker-kran får du et bæredyktigt produkt som holder i mange år. Hos Quooker ønsker vi å være bæredyktige i alt vi foretar oss. Dette gjelder ikke kun i forbindelse med utviklingen av våre produkter, men også respekten for miljøet og våre omgivelser.

På hovedkontoret i Nederland hvor alle Quooker-produktene produseres, ble det i forbindelse med oppføringen av et nytt bygg i 2016, installert 900 solcellepaneler på taket. Solcellene dekker bygningens samlede behov for energi og bidrar til å redusere virksomhetens CO₂ utledning.

"En liter for en liter"

I Norge tar vi det som en selvfølge at vi kan åpne kranen og drikke rent vann hver dag. Slik er det ikke alle steder i verden. Det anslås at ca 1 milliard mennesker lever uten tilgang på rent drikkevann.  

Derfor har Quooker valgt å støtte et helseprogram i Etiopia, som har til formål å gi 140 000 mennesker adgang til rent vann og muligheten for en bedre fremtid.