Hvordan fungerer energimerkene?

Det europeiske energimerket ble utviklet for å gi forbrukerne enkelt sammenlignbar og gjenkjennbar informasjon om husholdningsapparater med hensyn til energiforbruk, ytelse og andre viktige egenskaper. Merket er likt for alle produkter i en gitt kategori (f.eks. mikrobølgeovner, frysere og TV-er). På denne måten kan forbrukerne lett sammenligne egenskapene til apparatene i en gitt kategori. I tillegg stimulerer de stadig strengere merkekravene produsentene til å produsere mer energieffektive produkter.

Energieffektiviteten uttrykkes i klasser som indikeres av en stor bokstav. Her er klasse A den høyeste effektivitetsklassen. All informasjon som gis av produsenten på merket, er basert på teststandardene som fastsettes i europeisk lovgivning.

QUOOKER-SUPPORT

RING OSS
66 89 23 23
ÅPNINGSTIDER

Mandag til torsdag: 10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00