Kan man tappe kokende vann når uttrekksslangen er ute? Produkter

Nei, en sikkerhetsfunksjon ved Flex-kranen er at det kokende vannet stopper når man trekker i uttrekksslangen. Man kan heller ikke åpne for det kokende vannet hvis slangen er trukket ut. Det er derfor ingen fare for at man plutselig står med en meget varm uttrekksslange. Det kokende vannet kan kun aktiveres når uttrekksslangen er helt oppe og vannstrålen sendes loddret ned. Man kan derfor kun få varmt og kaldt vann fra uttrekksslangen.