Hva med bakterier i beholderen? Hygiene

Vannet i beholderen er konstant 110 grader varmt og under trykk. Ved denne temperaturen overlever ikke bakteriene fra det kalde vannet. Før vannet forlater beholderen, presses det gjennom et aktivt Hitact vannfilter som renser vannet for smaksstoffer, oker, partikler osv.