Vannet fra Quookeren er ikke lenger kokende Feil

Beholderen kan være tømt for vann. Det tar 10 minutter for en PRO3-VAQ-beholder å varme opp vannet på nytt. (20 minutter for en COMBI-beholder).

Hvis ikke beholderen er tømt på vann, sjekk da at beholderen er på og at strømforsyningen er ok. Du starter beholderen med knappen som er formet som en Q øverst på beholderen.

Hvis vannet fremdeles ikke er kokende, kontakt serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet. Husk å ha beholderens serienummer klart. Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.