Trykk- og drei-knappen fungerer ikke Feil

Kranforseglingen bør skiftes ut. Kontakt ev. serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet.

Husk å ha beholderens serienummer klart. Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.