Restart av Quooker Feil

Hvis lampen blinker hurtig, angir det en feil. Prøv først å restarte (tilbakestille beholderens programvare) for å fikse feilen.

Prosedyre for restart / tilbakestilling:

  1. Slå av Quookeren med knappen på toppen av beholderen (trykk på Q-knappen til den slutter å lyse/blinke).
  2. Ta 230V-strømstøpselet til beholderen ut av strømuttaket.
  3. Ta ut den lille svarte mini-jack-stikken i toppen av beholderen, og tørk grundig av ev. fukt og skitt.
  4. Sett jack-stikken tilbake i beholderen, og sørg for at den er presset helt inn.
  5. Sett 230V-strømstøpselet inn igjen.
  6. Slå beholderen på igjen med Q-knappen.

Det kan gå opp til 20 minutter etter gjenstart før det er kokende vann igjen, avhengig av hvor lenge Quooker-beholderen har vært av. Hvis ikke problemet er løst etter 3. forsøk på restart, kontakt serviceavdelingen ved å fylle ut vårt kontaktskjema. Du trenger beholderens serienummer for å gjøre dette. Det finner du på et klistremerke på beholderen, like under det røde lokket. Se mer her.