Restartsprosedyre av Quooker Feil

Restartsprosedyre av Quooker
Hvis lampen blinker hurtig, angir det en feil. Forsøk å restarte din Quooker ved å følge nedstående restartsprosedyre.

  1. Slå av Quookeren på toppen av beholderen (Q knappen).
  2. Ta 230V strømstøpselet til beholderen ut av kontakten.
  3. Ta det lille sorte mini jackstikken i toppen av beholderen ut, og tørk den grundig av for evt. fukt og skitt.
  4. Sett jackstikken tilbake i beholderen, og sørg for at den er presset helt i bunn.
  5. Sett inn 230V kontakten igjen.
  6. Slå beholderen på med Q knappen igjen.

Det kan gå opp til 20 minutter før det er kokende vann igjen, alt avhengig av hvor lenge Quookeren har vært av. Hvis problemet ikke er utbedret etter 3. forsøk, bes du kontakte vår serviceavdeling ved å fylle ut vår kontaktformular.

Husk å ha beholderens serienummer klar. Serienummeret finner du på et klistermerke på beholderen, like under det røde lokket. Se mer her.