Restartsprosedyre av Quooker Feil

Hvis lampen blinker hurtig, angir det en feil. Prøv først gjenstart av beholderens programvare for å fikse feilen. Restartsprosedyre:

  1. Slå av Quookeren på toppen av beholderen (trykk på Q knappen slik at den slutter å lyse/blinke).
  2. Ta 230V strømstøpselet til beholderen ut av strømuttaket.
  3. Ta det lille sorte minijack-stikken i toppen av beholderen ut, og tørk den grundig av for evt. fukt og skitt.
  4. Sett jackstikken tilbake i beholderen, og sørg for at den er presset helt i bunn.
  5. Sett inn 230V strømstøpselet igjen.
  6. Slå beholderen på med Q knappen.

Det kan gå opp til 20 minutter før det er kokende vann igjen, alt avhengig av hvor lenge Quookeren har vært av. Hvis problemet ikke er utbedret etter 3. forsøk på restart, bes du kontakte vår serviceavdeling ved å fylle ut vår kontaktformular. Her trenger du beholderens serienummer. Det finner du på et klistermerke på beholderen, like under det røde lokket. Se mer her.