Quookeren vil ikke starte Feil

Sjekk strømforsyningen (sikring, stikkontakt osv.).

På/av-knappen sitter formet som en Q øverst på beholderen.

Hvis strømmen er på, men Quookeren fremdeles ikke starter må du kontakte serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet. Husk å ha beholderens serienummer klart.

Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.