Quookeren spruter Bruk

Vannstrålen fra Quooker kommer ikke ut som en massiv stråle.

Ett av de unike kjennetegnene ved Quooker-kranen er at vannet inneholder mye luft. Derfor er vannstrålen mer som en spray av vann. Det minsker risikoen for skolding.