Quookeren fungerer ikke Feil

Sjekk av beholderen er på. Du slukker/starter med knappen som en formet som en Q øverst på beholderen. Sjekk strømforsyningen. Sjekk at kranens kobling er koblet til riktig (bak den røde skjermen på beholderen).

Kontakt ev. serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet. Husk å ha beholderens serienummer klart. Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.