Kan jeg bestille et servicesett til Quookeren? Service & vedlikehold

Du kan bestille et servicesett til de fleste beholdere. Er Quookeren 0-4 år skal du bruke det "lille servicesettet". Er Quookeren over 4 år skal du bruke det "store servicesettet" med HiTAC filter. Du bestiller et servicesett, rengjør beholderen for kalk selv og bytter delene. Læs mere og se om du har mulighet for å kjøpe et serviceset til din beholder.