Hvordan starter eller slukker jeg beholderen? Bruk

På toppen av beholderen sitter på/av-knappen formet som en Q.