Det kommer bare litt vann ut av Quooker-kranen Feil

Avhengig av vannets hardhet i ditt område vil gjennomstrømningen av vannet bli redusert med tiden. Det vil i så fall være på tide med en servicekontroll av beholderen – vanligvis etter 2-4 år. Er Quookeren over 4 år skal du bruke det "store servicesettet" som inkluderer et nytt HiTAC filter.

Gjør det selv. Du bestiller et servicesett, rengjør beholderen for kalk og bytter delene selv. Se priser og mer informasjon.

Vi gjør det for deg. Du sender beholderen til oss, vi rengjør den for kalk og bytter delene for deg. Se priser og mer informasjon.

Kranens sil (strålesamleren) må avkalkes jevnlig. Det kan man selv gjøre. Vri metallhylsteret i enden på tuten løs med hånden og legg silen i bløt i husholdseddik i et par timer.