Blandebatteriet leverer bare lunkent vann Feil

Hvis det ikke kommer varmt vann ut av den vanlige varmvannskranen (blandebatteriet), kan du stille inn temperaturen på med innstillingsknappen på blandeventilen.

Hvis det fremdeles ikke kommer varmt vann, kontakt serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet.

Husk å ha beholderens serienummer klart. Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.