Når skal jeg skifte CO2-flasken? CUBE

En CO2-flaske holder til ca. 60 liter kullsyrevann. Når mengden kullsyre i vannet blir mindre og mindre, og vannet tappes langsommere, er dette tegn på at CO2-flasken snart er tom. Når CO2-flasken er helt tom, blir det ikke tilsatt kullsyre i vannet.