Hvordan sikres tilstrekkelig ventilasjon? CUBE

Kjøkkenskapet hvor Quooker CUBE-kjøleenheten installeres, må ha tilstrekkelig ventilasjon for å sikre at produktet fungerer optimalt. Ventilatoren på baksiden av CUBE må ikke tildekkes eller sperres. Det må være minst 10 cm fri plass til luftsirkulasjon bak CUBE, og 2 cm på sidene.

For å sikre god luftsirkulasjon i skapet anbefaler vi at det lages fire hull med en diameter på 10 cm, to i øvre og to i nedre del av skapets bakvegg (se figur 1 nedenfor).

Hvis kjøkkenskapets bakvegg er tett på en vegg, vil de fire hullene i bakveggen ikke skape tilstrekkelig ventilasjon. Lag i så fall to hull på 10 cm i diameter i kjøkkenskapets bunnplate i stedet for de to hullene nederst på bakveggen (se figur 2).