Hvordan får jeg kokende vann fra kranen? Sikkerhet

Alle Quooker-kranene er sikret med en dobbelt-trykk-og-vri betjeningsknapp. Takket være denne betjeningsknappen kommer det aldri kokende vann ut av Quooker-kranen uten videre. Du må først trykke inn betjeningsknappen to ganger og deretter dreie den. Først deretter kommer det kokende vann ut av kranen.

For enkelt å kunne fylle kopp nummer to, kan du etter bruk av kokende-vann-funksjonen betjene denne funksjonen igjen innen 3 sekunder ved å trykke inn betjeningsknappen kun én gang og deretter vri den.

Grunnet den unaturlige trykk-vri bevegelsen er sjansen for å åpne kokende-vann-kranen ved en feiltakelse meget liten. Til tross for alle de nevnte sikkerhetstiltakene, skal brukeren av Quooker-systemet alltid være oppmerksom på generelle risikoer som er forbundet med kokende vann.

Unngå at barn bruker kranen som leketøy og la heller ikke barn bruke og/eller rengjøre produktet uten tilsyn.

Se også videoen eller les mer om sikkerhet her.