Strømforbruk

Bruker ikke en Quooker mye strøm?

Nei, en Quooker bruker ikke mye strøm. Beholderen er vakuumisolert og bruker derfor mindre enn 10 W i dvalemodus (standby). Det er omtrent det samme som en WiFi-router.

Les mer om strømforbruk.

Hvor energieffektiv er en Quooker i forhold til andre måter å koke vann på?

Med en vannkoker koker du ofte mye mer vann enn nødvendig. Det skjer også ofte at vannet kokes, glemmes og kokes igjen. Med Quooker tapper du akkurat så mye vann som du trenger, og takket være den patenterte vakuumisoleringen er energiforbruket minimalt. Den bruker bare 10W i dvalemodus.

Sparer jeg energi ved å slå av min Quooker om natten?

Nei det gjør du ikke. Quooker-beholderen er isolert med vår patenterte høyvakuum isolasjon. Det betyr standby energiforbruk på 10W er så lavt at det ikke lønnerseg å slå av beholderen om natten. Den mengden energi lagret vil bli brukt når beholderen må varmes opp igjen.

Sparer jeg energi ved å slå av min Quooker når jeg er på ferie?

Ja, hvis du er borte i mer enn en uke, lønner det seg å slå av Quooker og CUBE.

Hva er standby-forbruket på en Quooker?

Beholderen har et standby-forbruk på 10W. Dette betyr at når Quooker ikke brukes, blir den brukt de ca. 0,24kWh pr 24 timer i standby.

Hva er standby forbruket på en CUBE?

CUBE kjøleenhet bruker 5W i standby. Dette betyr at når CUBE ikke brukes, bruker den ca. 0,12kWh pr 24 timer i standby.

Hva er den årlige standbyprisen for en Quooker med/uten CUBE?

Til en kWh-pris på 2 kr pr kWh vil en beholder koste rundt 175 NOK årlig i standby.
(0,24kWh * 2kr/kWh * 365 dager).
Til dette skal legges 87,6 NOK per år for CUBE.

Til en kWh-pris på 5 kr pr kWh vil en beholder koste rundt 438 NOK årlig i standby.
(0,24kWh * 5kr/kWh * 365 dager). Til dette skal det legges 219 NOK årlig for CUBE.

Hvordan kan jeg beregne mine kostnader?

Hvis du antar at du med en PRO3-beholder bruker 2,5L kokende vann per dag, tilsvarer dette 108kWh pr år. I tillegg vil standby-forbruket være 87,5kWh pr år.
Totalt er det 195,5 kWh pr år.
Til 2 kr pr kWh betyr det en kostnad på 391 NOK årlig.
Til 5 kr pr kWh, betyr det en kostnad på NOK 977,5 årlig.

Hva gjør Quooker-beholdere spesielle?

Høyvakuum-isolasjonsteknologien som brukes i alle Quooker-beholdere har oppnådd energimerke A på energimerket. Våre beholdere er isolert med en patentert teknologi som gjør varmetapet svært lavt. Til sammenligning; en vannkoker gir et stort et stort varmetap, og du bruker ofte mer vann enn du vanligvis gjør. Du trenger derfor ikke ha et spesielt stort forbruk av kokende vann, før standby-forbruket til en Quooker er opptjent.

Er beholderne energimerket?

Ja, via en EU-forordning om kjøkkenkjeler fra september 2015. Både COMBI og COMBI+ beholdere tilhører XXS kategorien for mindre elektroniske varmtvannsberedere med lagertanker for kjøkken. De har blitt tildelt energimerke A.

Hvorfor har Quooker COMBI og COMBI+ beholderne energimerking A?

Energimerket blir tildelt beholderen basert på dens energieffektivitet. En elektisk enhet kan oppnå en maksimal energieffektivitet på 40% pga. energitapet som oppstår under energiproduksjon. Energitapet (ikke utnyttelse av energi) en enhet har, i dette tilfellet Quooker-beholderens standby-forbruk, reduserer denne effektiviteten ytterligere.

En Quooker-beholder er utstyrt med en isolerende kappe, og energitapet er derfor kun 10 watt. Dette gir Quooker-beholderne en energieffektivitet på 36 %, og resulterer i energimerke A for COMBI og COMBI+ beholdere i XXS kategorien.

Hvorfor har ikke Quooker PRO3-B og PRO7 beholdere det energimerke A?

Disse beholderne leverer kun kokende vann. EU har ikke utarbeidet retningslinjer for energimerking av kokende vannbeholdere uten varmtvannsfunksjon. PRO-beholderne bruker imidlertid samme isolasjonsteknologi som COMBI-beholderne og bruker kun 10 watt på standby. De er derfor like energieffektive som COMBI-beholderne, men det er ikke mulig å få energimerke på disse beholderne.

Hva er det årlige energiforbruket for COMBI og COMBI+?

COMBI og COMBI+ bruker 511kWh per år når vannet tappes etter ”tappemønsteret” som er beskrevet i EU-forordningen.

Er noe endret på Quooker COMBI-beholderne for å oppnå A-merket?

Nei. Hos Quooker har vi alltid fokusert på å være energieffektive. COMBI-beholderne er derfor verdens første varmtvannstanker med høyvakuumisolasjon. Dette bidrar til minimalt energitap og gjør beholderen økonomisk i bruk. I 2015 ble innført en europeisk forskrift som dekker kjøkkenapparater, og i den tilkobling fikk beholderne energimerket A. Vi snakker om de første varmtvannsbeholderne i verden med høyvakuumisolasjon og beholderne er de mest energieffektive varmtvannsforsyning som du kan ha på ditt kjøkken.