Problemer med Quooker

Hvordan får jeg kokende vann fra kranen?

Alle Quooker-kranene er sikret med en dobbelt-trykk-og-vri betjeningsknapp. Takket være denne betjeningsknappen kommer det aldri kokende vann ut av Quooker-kranen uten videre. Du må først trykke inn betjeningsknappen to ganger og deretter dreie den. Først deretter kommer det kokende vann ut av kranen.

For enkelt å kunne fylle kopp nummer to, kan du etter bruk av kokende-vann-funksjonen betjene denne funksjonen igjen innen 3 sekunder ved å trykke inn betjeningsknappen kun én gang og deretter vri den.

Grunnet den unaturlige trykk-vri bevegelsen er sjansen for å åpne kokende-vann-kranen ved en feiltakelse meget liten. Til tross for alle de nevnte sikkerhetstiltakene, skal brukeren av Quooker-systemet alltid være oppmerksom på generelle risikoer som er forbundet med kokende vann.

Unngå at barn bruker kranen som leketøy og la heller ikke barn bruke og/eller rengjøre produktet uten tilsyn.

Se også videoen eller les mer om sikkerhet her.

Quooker-kranen spruter?

Ett av de unike kjennetegnene ved Quooker-kranen er at vannet inneholder mye luft. Derfor er vannstrålen mer som en spray av vann. Det minsker risikoen for skolding.

Flex-slangen kan ikke trekkes ut eller trekker seg ikke tilbake?

Flex slangen går igjennom kranen, og henger ned under kranen, og er tilknyttet en motvekt. Om slangen ikke vil trekkes ut, eller gå helt tilbake, skyldes dette ofte at noe er i konflikt med slangen eller motvekten. 

Se under vasken, og kontroller at motvekten og slangen kan bevege seg fritt. Dette bør løse problemet.

Quooker vil ikke starte?

Sjekk strømforsyningen (sikring, stikkontakt osv.). På/av-knappen sitter formet som en Q øverst på beholderen.

Hvis strømmen er på, men Quookeren fremdeles ikke starter må du kontakte serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet. Husk å ha beholderens serienummer klart.

Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.

Quooker fungerer ikke?

Sjekk at beholderen er på. Du slukker/starter med knappen som en formet som en Q øverst på beholderen. Sjekk strømforsyningen. Sjekk at kranens kobling er koblet til riktig (bak det røde lokket på beholderen).

Kontakt ev. serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet. Husk å ha beholderens serienummer klart. Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.

Trykk og vri-grepet fungerer ikke?

Hvis lampen blinker hurtig, angir det en feil. Prøv først å restarte (tilbakestille beholderens programvare) for å fikse feilen.

Restartsprosedyre av Quooker?

Prosedyre for restart / tilbakestilling:

1.      Slå av Quookeren med knappen på toppen av beholderen (trykk på Q-knappen til den slutter å lyse/blinke).

2.     Ta 230V-strømstøpselet til beholderen ut av strømuttaket.

3.     Ta ut den lille svarte mini-jack-stikken i toppen av beholderen, og tørk grundig av ev. fukt og skitt.

4.     Sett jack-stikken tilbake i beholderen, og sørg for at den er presset helt inn.

5.     Sett 230V-strømstøpselet inn igjen.

6.     Slå beholderen på igjen med Q-knappen.

Det kan gå opp til 20 minutter etter gjenstart før det er kokende vann igjen, avhengig av hvor lenge Quooker-beholderen har vært av. Hvis ikke problemet er løst etter 3. forsøk på restart, kontakt serviceavdelingen ved å fylle ut vårt kontaktskjema. Du trenger beholderens serienummer for å gjøre dette. Det finner du på et klistremerke på beholderen, like under det røde lokket. Se mer her.

Vannet fra Quooker er ikke lenger kokende?

Beholderen kan være tømt for vann. Det tar 10 minutter for en PRO3-VAQ-beholder å varme opp vannet på nytt. (20 minutter for en COMBI-beholder).

Hvis ikke beholderen er tømt for vann, sjekk da at beholderen er på og at strømforsyningen er ok. Du starter beholderen med knappen som er formet som en Q øverst på beholderen.

Hvis vannet fremdeles ikke er kokende, kontakt serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet. Husk å ha beholderens serienummer klart. Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen.

Quooker lekker vann?

Det kan være at kranforseglingen må byttes ut. Kontakt ev. serviceavdelingen ved å fylle ut kontaktskjemaet.

Husk å ha beholder - og kranens serienummer klart. Alt etter hvilken type beholder du har, er serienummeret plassert til høyre for logoen eller bak på beholderen. Serienummeret til kranen finner du på en lapp festet til den sorte ledningen (minijack), som går fra kranen og inn i toppen av beholderen.

Blandebatteriet leverer bare lunkent vann?

Hvis det ikke kommer varmt vann ut av det vanlige blandebatteriet, kan du stille inn temperaturen på med innstillingsknappen på blandeventilen. Merk: Gjelder kun installasjoner med COMBI/COMBI+ beholdere.

Det kommer bare litt vann ut av Quooker-kranen?

Kranens sil (strålesamleren) bør avkalkes ofte hvis vannet er hardt. Det kan du enkelt gjøre selv. Vri metallhylsteret i enden på tuten løs med hånden og legg silen i bløt i husholdseddik i et par timer.

Hvordan starter eller slukker jeg beholderen?

Dette gjør man ved å trykke på knappen som er formet som en Q på toppen av det røde lokket på beholderen.

Min Quooker Blinker?

Er det oppstått en feil på din Quooker, vil den ofte signalere dette med blinkende lys. Se en liste over vanlige feilmeldinger her