CUBE kjøleenhet

Hvor er serienummeret?

Finn serienummeret til CUBE kjøleenheten på klistremerket på fremsiden, rett nedenfor touch displayet.

Fungerer CUBE med alle Quooker-kraner og beholdere?

Alle kraner og beholdere for kokende vann som Quooker selger nå, fungerer med CUBE.

Har du en Quooker-løsning som er kjøpt før 2019, bør du sjekke om kranen og beholderen er kompatible med CUBE. Hvis både Quooker-kranen og beholderen har W, R eller T i serienummeret, har de elektronikken som skal til for å brukes med CUBE.

CUBE lager støy

CUBE har en konstantgående vifte. Hvis det er her støyen kommer fra, kan det hjelpe å rengjøre viften ved å slå av CUBE og støvsuge baksiden av CUBE.

Når kompressoren går, avkjøles vannet. Dette skjer etter at det avkjølte vannet er tappet ut. Lydnivået tilsvarer et kjøleskap. Hvis CUBE er i et lukket skap, vil lydnivået være lavere. Støy ved tapping av vann kan være forårsaket av en feil med pumpen. Kontakt vår support via kontaktskjemaet.

Display viser E9

Sjekk vanntilførselen til CUBE. Kontroller at den røde stengeventilen er satt til "Åpen" posisjon.

Skjermen viser feilkoder

"E" + nummer i displayet er en feilkode. Kontakt vår support via kontaktskjemaet.

Det kommer ikke vann fra CUBE

Sjekk vanntilførselen til CUBE. Sjekk at alle andre vannfunksjoner på kranen ellers fungerer. Kontroller at jack-kabelen er riktig installert.

Avkjølt vann er ikke avkjølt

Sjekk at CUBE er slått på. Det avkjølte vannet fra CUBE skal normalt ha en temperatur mellom 4-7 grader. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til at kompressoren overopphetes og ikke fungerer som den skal. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i skapet. Slå om nødvendig av CUBE og la den avkjøles i 30 minutter. Installasjonen tar ca. to timer før CUBE er klar til bruk.

Når skal jeg skifte CO2-flasken?

En CO2-flaske holder til ca. 60 liter kullsyrevann. Når mengden kullsyre i vannet blir mindre og mindre, og vannet tappes langsommere, er dette tegn på at CO2-flasken snart er tom. Når CO2-flasken er helt tom, blir det ikke tilsatt kullsyre i vannet.

Hvor kjøper jeg CO2-flasker og hvordan skifter jeg dem?

Du finner all informasjon om kjøp, retur og skifte av kullsyrepatroner til Quooker CUBE på denne siden.

Kan jeg justere mengden av kullsyre i vannet?

Ja, du kan bruke berøringsskjermen på CUBE til å stille nivået til 100 eller 50 %. Hvis du vil teste hvor mye kullsyre det er i vannet, kan du besøke en av forhandlerne våre som har CUBE i utstillingen.

Er det mulig å justere vanntemperaturen?

Nei, temperaturen kan ikke justeres. Vannet i Quooker CUBE-kjøleenheten har en temperatur på ca. 5–7 grader når det er fullt avkjølt.

Hvordan sikres tilstrekkelig ventilasjon?

Kjøkkenskapet hvor Quooker CUBE-kjøleenheten installeres, må ha tilstrekkelig ventilasjon for å sikre at produktet fungerer optimalt. Ventilatoren på baksiden av CUBE må ikke tildekkes eller sperres. Det må være minst 10 cm fri plass til luftsirkulasjon bak CUBE, og 2 cm på sidene.

For å sikre god luftsirkulasjon i skapet anbefaler vi at det lages fire hull med en diameter på 10 cm, to i øvre og to i nedre del av skapets bakvegg (se figur 1 nedenfor).

Hvis kjøkkenskapets bakvegg er tett på en vegg, vil de fire hullene i bakveggen ikke skape tilstrekkelig ventilasjon. Lag i så fall to hull på 10 cm i diameter i kjøkkenskapets bunnplate i stedet for de to hullene nederst på bakveggen (se figur 2).