Energimerke A

Det er praktisk å alltid ha kokende vann tilgjengelig, og med Quooker er det også energieffektivt. Quookers beholdere med kokende vann er blant de mest bærekraftige investeringene til kjøkkenet, og den har oppnådd energimerke A.

Quooker-beholdere med energimerke A

Quooker COMBI-beholdere gir deg kokende vann med en temperatur på 100 °C samt varmt vann med en temperatur på 50-60 °C. Det er med god grunn at beholderne COMBI og COMBI+ har fått energimerke A. Vi snakker om de første varmtvannsbeholderne i verden med høyvakuumisolering, og beholderne er den mest energieffektive varmtvannsforsyningen du kan ha på kjøkkenet ditt.

Velg COMBI-beholderen hvis du ikke har innlagt varmtvann. Den er koblet til kaldtvannsledningen, og gir kokende vann og varmt vann ved å blande det kalde vannet med det kokende vann fra beholderen. Her kan du få 7 liter kokende vann eller 15 liter varmt vann med en temperatur på 60 °C. Temperaturen på varmtvannet kan også stilles inn lavere, slik at du får enda mer varmt vann tilgjengelig. Du får imidlertid ikke en "uendelig" mengde varmt vann som med COMBI+ beholderen.

COMBI+ beholderen kobles til både kaldt- og varmtvannsledningen. På samme måte som COMBI-beholderen gir den øyeblikkelig varmt vann. Dermed unngår du det vanntapet som ellers kunne oppstå når du venter på at vannet skal bli varmt. 

Med COMBI+ blandes vannet fra varmtvannsledningen med det kokende vannet. Når det varme vannet kommer frem til kranen, stopper tilførselen av kokende vann. Siden det varme vannet nå kommer fra varmtvannsrøret, har du i praksis ubegrensede mengder varmt vann, pluss kokende vann.

Bakgrunnsinformasjon

Fra september 2015 har en europeisk forordning dekket kjøkkenkjeler. I denne sammenhengen tilhører Quooker COMBI og COMBI+ kategorien XXS for mindre elektroniske varmtvannsberedere med lagertanker for kjøkken. De er tildelt energimerke A og er de høyest rangerte kjøkkenkokere med kokende vann-funksjon.

Siden forordningen bare dekker beholdere med varmtvannsfunksjon, gjelder ikke A-merkingen for PRO-beholdere, som bare leverer kokende vann. Disse er imidlertid isolert på samme effektive måte som beholderne med A-merking.

Ofte stilte spørsmål

Har noe blitt endret på Quooker COMBI-beholderne for å oppnå A-merkingen?

Hos Quooker har vi alltid hatt fokus på bæredyktighet - helt fra den først produksjonside. COMBI-beholderne er derfor verdens første varmtvannsbeholdere med høyvakuumisolering. Dette bidrar til et minimalt energitap og gjør beholderen økonomisk i bruk. I 2015 ble det innført en europeisk forodning som omfatter kjøkkenberedere, og i den forbindelse ble beholderne tildelt energimerke A.

Hva er det årlige energiforbruket til en Quooker COMBI(+)?

En Quooker COMBI(+) bruker 511kWh i året, når det tappes vann i henhold til "tappemønsteret" som er beskrevet i  EU-forordningen.

Hva er lydnivået til en Quooker?

En Quooker klikker når den tennes og slukkes, men selve beholderen er lydløs. Det kokende vannet oppbevares under trykk i beholderen, og står derfor ikke å bobler i beholderen. Det betyr at beholderen er helt lydløs.

Hvorfor har Quooker COMBI en COMBI+ beholderne energimerking A?

Energimerket blir tildelt beholderen basert på dens energieffektivitet. En elektisk enhet kan oppnå en maksimal energieffektivitet på 40% pga. energitapet som oppstår under energiproduksjon. Energitapet (ikke utnyttelse av energi) en enhet har, i dette tilfellet Quooker-beholderens standbyforbruk, reduserer denne effektiviteten ytterligere.

En Quooker-beholder en utstyrt med en isoleringskappe, og energitapet er derfor kun på 10 watt. Dette gir Quooker-beholderne en energieffektivitet på 36%, og resulterer i energimerke A for Quooker COMBI(+) beholderne i kategorien XXS.

Hvorfor har Quooker PRO3-B og PRO7-beholderne ikke energimerking A?

PRO-beholderne leverer kun kokende vann. EU har ikke utarbeidet retningslinjer for energimerking av kokende vannbeholdere uten varmtvannsfunksjon. PRO-beholderne benytter imidlertid samme isoleringsteknologi som COMBI-beholderne og bruker kun 10 watt på standby. De er derfor like energieffektive som COMBI-beholderne, men det er ikke mulig å få en energimerking av disse beholderne.