Energimerke A

Det er praktisk luksus å alltid ha kokende vann tilgjengelig. Med Quooker er det også energieffektivt. Quookers beholdere med kokende vann er blant de mest bæredyktige investeringer til kjøkkenet, og er blitt tildelt energimerke A.

Quooker-beholdere med energimerke A

Quooker COMBI-beholderne gir kokende vann på 100 °C samt varmt vann på 50-60 °C. Det er med god grunn beholderene COMBI og COMBI+ har fått energimerke A. Det er tale om de første varmtvannsbeholdere i verden med høyvakuumisolering, og beholderne er dermed den mest energieffektive varmtvannsforsyning du kan ha på kjøkkenet ditt.

Velg COMBI-beholderen hvis du ikke har innlagt varmt vann. Den er koblet til kaldtvannsrøret, og gir kokende vann samt varmt vann ved å blande det kalde vannet med det kokende vann fra beholderen. Her får du 7 liter kokende vann eller 15 liter varmt vann på 60 °C.

COMBI+ beholderen kobles til både kaldt- og varmtvannsrøret. På samme måte som COMBI-beholderen gir den øyeblikkelig varmt vann. Dermed unngår du det vanntap som ellers kunne oppstå når du venter på at vannet blir varmt. Her er det vannet fra varmtvannsrøret som blandes med det kokende vannet, og i det øyeblikk det varme vannet kommer frem til kranen stopper tilførselen av kokende vann. Siden det varme vannet nå kommer fra varmtvannsrøret, har du i praksis ubegrensede mengder varmt vann, pluss kokende vann.

Ofte stilte spørsmål

Har det blitt endret på Quooker COMBI-beholderne for å oppnå A-merket?

Hos Quooker har vi alltid hatt fokus på bæredyktighet - helt fra den først produksjonside. COMBI-beholderne er derfor verdens første varmtvannsbeholdere med høyvakuumisolering. Dette bidrar til et minimalt energitap og gjør beholderen økonomisk i bruk. I 2015 ble det innført en europeisk forodning som omfatter kjøkkenberedere, og i den forbindelse ble beholderne tildelt energimerke A.

Hva er det årlige energiforbruk for en Quooker COMBI(+)?

En Quooker COMBI(+) bruker 511kWh i året, når det tappes vann i henhold til "tappemønsteret" som er beskrevet i  EU-forordningen.

Hva er lydnivået på en Quooker?

En Quooker klikker når den tennes og slukkes, men selve beholderen er lydløs. Det kokende vannet oppbevares under trykk i beholderen, og står derfor ikke å bobler i beholderen. Det betyr at beholderen er helt lydløs.

Hvorfor har Quooker COMBI en COMBI+ beholderne energimerke A?

Energimerket blir tildelt beholderen basert på dens energieffektivitet. En elektisk enhet kan oppnå en maksimal energieffektivitet på 40% pga. energitapet som oppstår under energiproduksjon. Energitapet (ikke utnyttelse av energi) en enhet har, i dette tilfellet Quooker-beholderens standbyforbruk, reduserer denne effektiviteten ytterligere.

En Quooker-beholder en utstyrt med en isoleringskappe, og energitapet er derfor kun på 10 watt. Dette gir Quooker-beholderne en energieffektivitet på 36%, og resulterer i energimerke A for Quooker COMBI(+) beholderne i kategorien XXS.

Hvorfor har Quooker PRO3-B og PRO7-beholderne ikke energimerke A?

PRO-beholderne leverer kun kokende vann. EU har ikke utarbeidet retningslinjer for energimerking av kokende vannbeholdere uten varmtvannsfunksjon. PRO-beholderne benytter samme isoleringsteknologi som COMBI-beholderne og bruker kun 10 watt på standby. De er derfor like energieffektive som COMBI-beholderne, men det er ikke mulig å få en energimerking av disse beholderne.