En Quooker sparer på energien

Med en Quooker tapper du kun det vannet du har bruk for. Det betyr at det totale vannforbruket ditt blir mindre, og det samme blir strømregningen, når du bruker mindre energi på å koke vann.

 

Bruker du en vannkoker ender du ofte med å koke mye mer vann enn nødvendig. Til en kopp te, kreves det at man koker opp minst en halv liter vann. Med en vannkoker skjer det også ofte at vannet kokes, glemmes og kokes opp igjen. Velger du en Quooker, tapper du kun det kokende vannet du har bruk for. Det betyr at det totale vannforbruket ditt blir mindre, og det samme blir strømregningen, når du bruker mindre energi på å koke vann.

En Quooker gir deg kokende vann direkte, uten å koste all verden i strøm. Det koster ca 50,- i året i standby energiforbruk å ha konstant tilgang til 100 ˚C kokende vann. Selv om en Quooker i seg selv ikke er billig, kan den likevel være en god investering. Det kan den blant annet fordi varmetapet fra en Quooker er mindre enn ved andre oppvarmingsmetoder. Den patenterte vakuumisoleringen i Quooker-beholderen holder vanntemperaturen stabil og energiforbruket blir minimalt.

Mange opplever at de må vente lenge på det varme vannet på kjøkkenet. Det skjer ofte hvis det er stor avstand mellom varmtvannsberederen og kranen. Her har Quooker en løsning som sparer både vann og energi, og gir varmt vann med det samme man åpner kranen. COMBI+ beholderen blander kokende vann inn i det varme vannet, inntil det varme vannet er kommet frem til blandeventilen og temperaturen er høy nok. Det betyr at du ikke trenger å vente på det varme vannet, men at du får varmt vann omgående. En Quooker er ikke bare smart og god for økonomien, den er også miljøvennlig.

Ut med vannkokeren, inn med Quooker

Med en Quooker tapper du aldri mer kokende vann enn du har bruk for, sammenliknet med en vannkoker hvor man må koke opp minst en halv liter vann, og hvor man ender med å helle ut det som ikke blir brukt. Men, dette er ikke den eneste måten en Quooker kan gi deg besparelser på vannregningen. Hvis det er stor avstand mellom varmtvannsberederen og vannkranen, har det varmet vannet lang reisevei gjennom rørene, noe som vil medføre et stort vanntap. Er røret mellom varmtvannsberederen og kjøkkenkranen 6 meter, vil det gjennomsnittlige årlige vanntapet være 601 liter, mens vanntapet vil være på 7217 liter hvis røret er 12 meter langt*.

Hvis du venter lenge på det varme vannet, vil vi anbefale deg en COMBI+ beholder. Beholderen blander kokende vann inn i det varme vannet, og etterhvert som det varme vannet fra varmtvannsberederen når frem til blandeventilen, blandes det inn mindre og mindre kokende vann. Det betyr at du ikke trenger å vente på det varme vannet, og unngår å sløse med vannet. COMBI+ beholderen inneholder 7 liter kokende vann.

 *Kilde: Quooker. Tallene er gjennomsnittsverdier.

 

Omkostninger

En Quooker gir deg kokende vann direkte, uten å koste all verden i strøm. Det koster ca 50,- i året i standby energiforbruk å ha konstant tilgang til 100 ˚C  kokende vann. Selv om en Quooker i seg selv ikke er billig, kan den allikevel være en god investering. Det kan den blant annet fordi varmetapet fra en Quooker er mindre enn ved andre oppvarmingsmetoder. Den patenterte vakuumisoleringen i Quooker-beholderen holder vanntemperaturen stabil og energiforbruket blir minimalt.