Vi har ennå ikke begynt å selge kullsyre

Denne siden vil bli oppdatert når du kan kjøpe CO2-flasker på nettstedet vårt.

Gå til vår nettbutikk for å kjøpe CO2-flasker, slik at du kan lage kullsyreholdig vann med din Quooker CUBE-kjøleenhet. I nettbutikken kan du også lese alt om bestilling av CO2-refill og retur av tomme CO2-flasker. Les hvordan Quooker gjenbruker CO2-flasker når de er tomme for kullsyre under Bærekraftighet.

Gå til nettbutikken for å kjøpe CO2-flasker.

Se videoguide om bytte av CO2-flasker.